Revize elektrospotřebičů

Rychlé a kvalitní provedení revize elektrospotřebičů nejen v Plzni.

Proč provádět revize elektrospotřebičů ?

Odpověď je velice jednoduchá a logická, jednoduše pro to, že se dozvíte v jakém jsou Vaše elektrospotřebiče stavu. Je to jako STK automobilu. A pokud najdeme nějakou závadu, můžeme provést opravu, elektrospotřebiče, nebo elektrického ručního nářadí, záleží jen na Vás. Někteří majitele firem sídlící v pronajatých prostorách, netuší že za provedení elektrospotřebičů zodpovídají právě oni a ne pronajímatelé. Jsou to právě pronajímatelé, kteří mohou po nájemci požadovat doložení protokolů revizí elektrospotřebičů. Ani drobní živnostníci, vlastnící provozovny, by neměly tuto eventualitu opomínat. A to nejen vzhledem k hrozící pokutě, ze strany orgánů státního dozoru, do výše až 2 000 000,-Kč. Ale i vzhledem k pojistnému plnění v případě pojistné události, ze strany pojišťovny. Která v případě neprovedení revizí elektrospotřebičů, pojistné plnění výrazně zkrátí, nebo nevyplatí vůbec nic.

Co je to elektrospotřebič ?

Nejprve si objasníme co lze považovat za elektrospotřebič. Jsou to všechna elektrická zařízení připojená pohyblivými přívody do zásuvky. Ať už přenosná, nebo nepřenosná. Málokdo však tuší, že za elektrospotřebiče jsou považovány i prodlužovací šňůry, rozdvojky, ale například i soukromé nabíječky mobilních telefonů, které si donesou zaměstnanci na pracoviště.

Dále stojí za zmínku, že revize elektrospotřebičů je jednou z podmínek, při certifikaci dle ISO norem.

 

V jakých intervalech, provádět revize elektrospotřebičů?

Interval je závislý na typu spotřebiče. Ve chvíli, kdy s námi navážete spolupráci, můžete tento bod vypustit z hlavy, termíny sami ohlídáme a včas následné revize provedeme.

Revize elektrospotřebičů a elektrického ručního nářadí provádíme podle normy 331600 ed.2.

 • prvotní (vstupní)
 • periodické
 • mimořádné

Vše provádíme v normální prostředí, ale i v prostředí s nebezpečím výbuchu.

Cena za revizi zahrnuje:

 • vizuální kontrolu
 • měření a zkoušku elektrospotřebiče
 • vystavení protokolu (i v elektronické podobě)
 • drobné opravy (bez použití materiálu)
 • hlídání termínu následných revizí
 • označení štítkem s čárovým kódem (volitelně za příplatek)

 

Zkrátka veškeré starosti s provedením revizí elektrospotřebičů, hlídáním jejich termínů evidencí a případně i oprav (nebudete muset shánět žádný další servis), převezmeme my.

Provedeme výměnu:

 • přívodních kabelů
 • termostatů
 • vypínačů
 • topných těles
 • u nářadí kotev, uhlíků
 • a další i mechanické opravy
A jak taková revize elektrospotřebičů a ručního nářadí probíhá?

Nejprve Vás kontaktujeme telefonicky a dohodneme si vhodný termín. Po příjezdu revizní technik provede nejprve vizuální prohlídku elektrického spotřebiče, která spočívá v kontrole fyzického stavu spotřebiče a zjištění druhu ochrany. Dále pak vše zaznamená do karty revize elektrospotřebiče.

Pak provede měření, které je závislé na typu ochrany a připojení spotřebiče či ručního nářadí. Opět výsledky zaznamená do karty revize elektrospotřebiče.

Následuje zkouška chodu, kdy je spotřebič připojen na své jmenovité napětí a uveden do provozu. Prověřují se ovládací a bezpečnostní prvky, u motorů nadměrný hluk a jiskření komutátoru.

Posledním krokem je kontrola označení, tak aby elektrický spotřebič, či ruční nářadí bylo možné jednoznačně identifikovat a tak k němu jednoznačně přiřadit kartu (protokol) revize elektrospotřebiče.

Máte zájem o provedení revize elektrospotřebič a ručního nářadí zanechte nám svůj kontakt, my se vám ozveme.

Zašlete nám předchozí fakturu firmy, která u Vás revize prováděla. My vám cenu dorovnáme a okamžitě poskytneme z původní ceny ještě  slevu 5%.

 

Dušan Havel

profi-elektrorevize.cz