Ceník elektro montážních prací

Ceník elektro-montážních prací

Ceny jsou uvedeny bez DPH za jednoho pracovníka (podmínkou je dodání veškerého materiálu naší firmou)

 

Realizace nové instalace a úpravy stávající, zapojení rozvaděčů, lokalizace závady 460,-Kč/hod
Výroba rozvaděčů, dokumentace k rozvaděčům 460,-Kč/hod
Instalace v SDK (sádrokarton) 460,-Kč/hod
Řezání a sekání drážek pro kabeláž – cena dle materiálu od 490,-Kč/hod
Montáž osvětlovacích těles a další elektromontážní práce 460,-Kč/hod
Montáže v prostředí s nebezpečím výbuchu 460,-Kč/hod
Montáž podlahového topení (fólie, rohože, smyčky) 460,-Kč/hod
Doprava 16,-Kč/km

 

 

Uvedené ceny jsou bez DPH a jsou orientační. Konečnou cenu realizace Vám upřesníme na místě po zjištění podrobnějších informací.

Ceník montážních a elektroinstalačních prací platí pro služby poskytované naší firmou. Ceny jsou dle zákona č. 89/2012 Sb., § 2622 uvažovány jako ceny s výhradou. Jednotlivé smluvní ujednání, smlouvy o dílo se řídí též zákonem č. 89/2012 Sb., §§ 2586–2635. Pakliže není učiněna jiná nabídka, nebo nebylo dohodnuto jinak, tak uvedené ceny jsou dle ust. § 1732, odst. 1, 2, zákona č. 89/2012 Sb. považovány za nabídku k uzavření smluvního vztahu.