Ceník fotovoltaických elektráren

Ceník prací na fotovoltaických elektrárnách

Ceny jsou uvedeny bez DPH za jednoho pracovníka (podmínkou je dodání veškerého materiálu naší firmou)

 

Žádost o připojení Fotovoltaické elektrárny a základní PV SOL dokumentace do 10kWp  6 500,-Kč
Žádost o dotaci pro Fotovoltaické elektrárny do 10kWp  6 500,-Kč
Montáž Fotovoltaické elektrárny (záleží na umístění, typu krytiny, umístění rozvaděče, atd.)  dohodou
Prohlídka na místě, zaměření, návrh řešení  zdarma

 

 

 

Uvedené ceny jsou bez DPH a jsou orientační. Konečnou cenu realizace Vám upřesníme na místě po zjištění podrobnějších informací.

Ceník prací na fotovoltaických elektrárnách, platí pro služby poskytované naší firmou. Ceny jsou dle zákona č. 89/2012 Sb., § 2622 uvažovány jako ceny s výhradou. Jednotlivé smluvní ujednání, smlouvy o dílo se řídí též zákonem č. 89/2012 Sb., §§ 2586–2635. Pakliže není učiněna jiná nabídka, nebo nebylo dohodnuto jinak, tak uvedené ceny jsou dle ust. § 1732, odst. 1, 2, zákona č. 89/2012 Sb. považovány za nabídku k uzavření smluvního vztahu.