Revize v prostorech s nebezpečím výbuchu

Revize truhlárny, skladů pohonných hmot, čerpacích stanic, plynových kotelen a plynových stanic, CHČOV.

Veškeré elektrorevize provádíme v prostředí s nebezpečím výbuchu kapalin, plynů, par a prachů. Tato se vztahuje na sklady pohonných hmot, truhlárny, plynové kotelny, plynové stanice, chemické čistírny vod (CHČOV), obrobny dřeva, nebo pastů a další.
Jako podklady pro revize v prostředí s nebezpečím výbuchu, dále provádíme vypracování protokolu vnějších vlivů.

 

Dušan Havel

profi-elektrorevize.cz